Chúc mừng năm mới

UBND TP Đà Nẵng thua kiện trong vụ kiện đấu giá lô đất A20 của Công ty Vipico

Chiều 26-9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án vụ án hành chính giữa nguyên đơn là Công ty CP Vipico và bị đơn là UBND TP Đà Nẵng liên quan đến việc công ty này bị hủy kết quả đấu giá khu "đất vàng" có diện tích 11.487m2 ở Đà Nẵng.

  • Kỹ năng xem xét, quyết định áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính

    Xem xét, quyết định áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả là một trong những công việc quan trọng mà người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) phải thực hiện khi tiến hành các thủ tục xử phạt VPHC. Việc không áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng không đúng, không đầy đủ, không kịp thời đối với hành vi VPHC là những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) . Trường hợp ban hành quyết định xử phạt VPHC mà áp dụng không đúng, không đầy đủ các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, người đã ban hành quyết định xử phạt VPHC phải hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung quyết định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ). Đồng thời, người đã ban hành quyết định xử phạt VPHC và người đã tham mưu ban hành quyết định có sai sót thể bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 13, Điều 16 Luật XLVPHC và Điều 6đ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

    Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019.
  • Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

    Nghị định số 66/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2017 quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP VỚI CHUYÊN ĐỀ: “PHÁT HUY VAI TRÒ CÂU LẠC BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP LÀ CẦU NỐI GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP” TẠI HÀ NỘI